İletişim Bilgileri

İletişim ve Bilgi Formu

Adres

Merkez Ofis
Güzelyalı Mh. İstasyon Cd. Egemen Sk. No:13 34903 Pendik / İstanbul - Türkiye

Fabrika:
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek / Adapazarı – Türkiye

Telefon

Merkez Ofis
+90 (216) 392 12 33

Fabrika:
+90 (264) 654 58 00 (pbx)

Fax

Merkez Ofis
+90 (216) 392 12 36

Fabrika:
+90 (264) 654 58 09

  • Gönder
Hekim Profile

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Hekim Holding A.Ş. ile iştiraki olan grup şirketlerimiz Hekim Profil olarak;

Sürekli ve kalıcı başarının; yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

Bu nedenle,

Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı, şikâyetlerini etkin şekilde ele almayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
Müşterilerimizi ve süreçlerimizi etkili, verimli, yenilikçi ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, mükemmeliyetçilik ilkesi kapsamında ürünlerimizi en uygun değerde sunmayı,
Tüm faaliyetlerimizi; ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002 standartlarının ulusal ve uluslararası yasal mevzuat şartlarına ve diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,
Kalite, Çevre, İSG ve Müşteri Memnuniyeti bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
Yönetim sistemlerinin ve süreçlerimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,
İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
Sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini ortadan kaldırmayı veya en aza indirmeyi,
Risklere karşı çalışanlarımızı ve ilgili kişileri eğitmeyi, bilgilendirmeyi veya denetlemeyi,
Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almayı,
Satın alma ve tasarım faaliyetlerini enerji verimliliğine uygun yönetmeyi,
Üretim sürecinde oluşan atıkları faydalı enerjiye çevirmeyi veya çevreyi koruyacak şekilde geri dönüşüm/bertaraf faaliyetleri yürütmeyi,
Entegre Yönetim Politikamızı tüm paydaşlarımız ile paylaşıp onların bu konudaki yönetim sistemlerinin gelişmesi içinde katkıda bulunmasını sağlamayı,
Standartların gerekliliklerine uyarak, bu doğrultuda hedefler oluşturmayı, gerekli kaynakları temin etmeyi, tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli gelişmeyi taahhüt ediyoruz.